Pocztówki z PRL- 15

TORUŃ – Średniowieczne wywieszki cechowe przy ulicy Krzyżackiej, wg fotografii barwnej A. Stelmacha, Biuro Wydawnicze „Ruch”, wysłana 24.07.1969.