Cmentarz staroobrzędowców w Iwanowie

Dobre mapy drukowane i nieliczne źródła internetowe mogą czasami doprowadzić do naprawdę zapomnianych zabytków. Tak było z cmentarzami staroobrzędowców w Dolinie Krutyni na Mazurach, których poszukiwanie nie była sprawą łatwą. Do kilku udało mi się dotrzeć – w tym do cmentarza we wsi Iwanowo (gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie). Niestety, to miejsce opuszczone, zapomniane…

Molenna w Wojnowie

Wojnowo, choć jest niewielką wsią, bogate jest jednak bardzo w zabytki, związane przede wszystkim ze staroobrzędowcami. Choć dziś osób tego wyznania jest dużo mniej, niż w dawnych czasach, posiadają nadal i użytkują swój dom modlitwy, czyli molennę. Jej wygląd może nieco zmylić – przypomina bowiem bardziej ceglane kościoły ewangelickie przełomu XIX i XX wieku niż…

Dawny klasztor staroobrzędowców w Wojnowie

Wieś Wojnowo (gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie) to miejsce wyjątkowe na mapie Polski – przede wszystkim ze względu na fakt, iż do dziś żyją tam zgodnie katolicy, ewangelicy, prawosławni i starowiercy. Po tych ostatnich, dziś już nielicznych, zachowała się niezwykła pamiątka w postaci dawnego klasztoru – powstałego w 1847 roku najpierw jako męski, funkcjonującego do…