Zespół folwarczny ze spichlerzem w Wopławkach

Powracam dziś do Wopławek pod Kętrzynem – kilka tygodni temu zaprezentowałem tamtejszy pałac i bramę prowadzącą do niego przez park. Całość zabytkowego kompleksu, w dużej mierze zaniedbanego i chylącego się ku ruinie określiłem mianem zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego. Dziś przyszedł czas na wpis o części folwarcznej, na pewno co najmniej tak ciekawej, a przede wszystkim – lepiej widocznej.…

Dawny folwark w Mełnie

Zgodnie z obietnicą z końca października zapraszam na wirtualną wycieczkę do Mełna – ponownie, ale dziś skupimy się nie pałacu, lecz na towarzyszących mu zabudowaniach dawnego folwarku. Podobnie, jak sam pałac należą one do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Krakowie i, podobnie jak pałac, pochodzą – w większości – z XIX wieku. To prawdziwy skarb…

Zespół dworsko-folwarczny w Bożem

Zgodnie z zapowiedzią pozostajemy we wsi Boże na Mazurach. W poniedziałek pojawił się na blogu wpis o tamtejszym dworze (osobny ze względu na przyjęty przeze mnie podział poszczególnych zabytków), jednakże należy go potraktować jako pierwszą część dwuczęściowego wpisu dotyczącego całego zespołu dworsko-folwarcznego w Bożem. Obejmuje on: rządcówkę, spichlerz i stajnię, kuźnię, oborę, owczarnię i stodołę.…