Dawna bursa akademicka w Toruniu

W szczycie letniego sezonu, zwłaszcza w weekendy autostrada A1 korkuje się niemiłosiernie. Mimo to zapraszam – ale na wirtualną – podróż z Gdańska do Torunia, do Starego Miasta. Tam, przy ulicy Piekary 49 znajdziemy interesujący budynek, pełniący dziś funkcję siedziby Sądu Okręgowego (I Wydziału Cywilnego). Ten obiekt to dawna bursa akademicka, czyli budynek mieszkalny dla…

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Przeniesiemy się dziś ponownie do województwa kujawsko-pomorskiego, do Bydgoszczy, by dodać kilka zdjęć zabytkowego gmachu Sądu Okręgowego. Zbudowany w latach 1903-1906 od początku służył kolejnym sądom: najpierw Pruskiemu Królewskiemu Sądowi Rejonowemu i Okręgowemu (Land- und Amtsgericht), w latach 1920-1939 Sądowi Grodzkiemu, a po II wojnie światowej Sądowi Wojewódzkiemu; obecnie mieści się tu Sąd Okręgowy. Obiekt…

Areszt Śledczy w Toruniu

Prezentowany dziś zabytek toruński jest obiektem znanym mieszkańcom, niekoniecznie jednak turystom – to Areszt Śledczy, zwany przez torunian „Okrąglakiem”. Choć swoją architekturą – jest to czteropiętrowa neogotycka rotunda – może przypominać nieco obiekty obronne, to od początku przeznaczona była do pełnienia funkcji więziennych. Lokalizacja budynku została wybrana nieprzypadkowo – tuż obok (prezentowanego kilkanaście tygodni temu)…

Pomniki i tablice pamiątkowe Torunia – cz. 20

W kolejnym odcinku cyklu prezentującego toruńskie pomniki i tablice pamiątkowe pozostaniemy na starówce, ale przeniesiemy się z Nowego do Starego Miasta, pod budynek Sądu Okręgowego, który dwa miesiące temu prezentowałem na stotom.pl. Na wschodniej fasadzie gmachu, od strony ulicy Piekary odsłonięto w 2001 roku, ufundowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Toruń tablicę…

Sąd Okręgowy w Toruniu

Jak co poniedziałek powracamy do Torunia, ponownie na Stare Miasto, tym razem na ulicę Piekary. Znajduje się tam niezwykły zabytek, o bardzo ciekawej architekturze, w stylu neogotyku angielskiego – to gmach Sądu Okręgowego. Wzniesiony przed 1864 rokiem z jasnej (prawdopodobnie kremowej) cegły i rozbudowany po 1880 roku przypomina swoją architekturą bardziej zamek, pałac niż dostojne,…