Mały pomnik Syrenki w Warszawie

Tak się złożyło, że w grupie zabytków-pomników zdecydowaną większość (a właściwie – niemal wszystkie) stanowią te w Warszawie. Nie znaczy to wcale, że w innych miastach, czy miasteczkach stare, zabytkowe pomniki nie istnieją, jednakże Warszawa jest w nie wyjątkowo bogata. Po królu Zygmuncie III Wazie, Adamie Mickiewiczu, Mikołaju Koperniku i księciu Józefie Poniatowskim na stotom.pl…

Kamienica Burbachowska w Warszawie

Kontynuujemy wirtualne zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie, pozostając na Rynku Starego Miasta, a dokładniej – na tzw. Stronie Barssa, gdzie – pod numerem 2 – znajduje się Kamienica Burbachowska. Wzniesiona w XV wieku, przez 2 stulecia znajdowała się w rękach rodziny Burbachów. Przez następne lata często zmieniała właścicieli, była też kilkakrotnie przebudowywana (m.in. w 1626…

Kamienica Pod Fortuną w Warszawie

Warszawska Starówka poniosła ogromne straty w działaniach II wojny światowej, zwłaszcza w roku 1944. Bardzo ucierpiały między innymi kamieniczki przy Rynku Staromiejskim, wśród nich Kamienica Pod Fortuną, zlokalizowana pod numerem 22. Została wzniesiona w XV wieku; w I połowie XVII wieku została odbudowana po pożarze, a w następnych stuleciach kilkakrotnie modyfikowano jej fasadę. W XVIII…