Reduta Solna w Kołobrzegu

Po raz kolejny (i nie ostatni) zaglądamy dziś do Kołobrzegu, znanego także, a może przede wszystkim, z pozostałości twierdzy, jaką stanowił przez szereg lat. Do naszych czasów zachowała się tylko niewielka część obiektów fortyfikacyjnych, a wśród nich Reduta Solna. To obiekt powstały w latach 1832-1836, składający się z umocnień ziemnych, fosy i dwóch budowli z…

Reduta Bagienna (Morast) w Kołobrzegu

Zgodnie z obietnicą dzisiejsza galeria dotyczy Pomorza Zachodniego – odwiedzamy, nie po raz pierwszy i nie ostatni, Kołobrzeg, dodając kilkanaście zdjęć zachowanego elementu tamtejszej twierdzy – Reduty Bagiennej (Morast). Zabytek ten pochodzi z lat 1770-1774, niestety, nie zachował się do naszych czasów w całości (m.in. most zwodzony zastąpiła atrapa). Dziś sama reduta i jej otoczenie…