Dworzec kolejowy w Pigży

Pozostaniemy przez chwilę w tematyce kolejowej, przenosząc się w okolice Torunia. Do 1992 roku można było dojechać pociągiem z Grodu Kopernika do Unisławia (do 1991 roku nawet do Chełmna). Kolejna, niezrozumiała decyzja PKP pozbawiła tę część województwa kujawsko-pomorskiego szybkiej i bezpiecznej możliwości transportu. Linia 246 została rozebrana – pozostały po niej jedynie dworce, także we…