Barbakan w Krakowie

Z północy Polski przenosimy się na południe, do królewskiego Krakowa. Kolejnym prezentowanym zabytkiem tego miasta jest znany i bardzo charakterystyczny Barbakan. To element miejskich obwarowań Krakowa wzniesiony w latach 1498-1499, na wzór (nieistniejących już) 2 barbakanów toruńskich. Choć Kraków otoczony był podwójnym pierścieniem murów z 8 bramami i 47 basztami, do naszych czasów zostało z…

Brama Krakowska w Szydłowie

Chełmno, które pokazywałem już wielokrotnie na blogu, z racji posiadania wielu średniowiecznych zabytków, a przede wszystkim oryginalnych, średniowiecznych murów obronnych, nazywane jest „polskim Carcassone”, w nawiązaniu do miasta we Francji. Nie jest to jednak jedyne tego typu miejsce w Polsce – w województwie świętokrzyskim znajduje się miejscowość Szydłów (pow. staszowski), w którym także w dużym…

Baszta Armatnia w Poznaniu

W Poznaniu zachowała się niewielka część średniowiecznych murów obronnych. Wśród nich wyróżnia się kształtem Brama Armatnia, zwana też Artyleryjską, choć obie nazwy są raczej zwyczajowe, gdyż obiekt ten zapewne (ze względu na wielkość strzelnic) nigdy nie pełnił takiej funkcji. Zabytek ten został wzniesiony po 1430 roku, jako półkolisty (o średnicy zewnętrznej 8,5 m i 6…

Brama Żeglarska w Toruniu

Dotychczas zaprezentowałem na blogu m.in. 6 baszt należących do obronnego systemu Starego i Nowego Miasta, które zachowały się do naszych czasów. W najlepiej zachowanym fragmencie średniowiecznych obwarowań od strony południowej znajdują się nie tylko baszty, ale także bramy, a wśród nich Brama Żeglarska. Zbudowana na początku XIV wieku została bardzo mocno i znacząco przebudowana w XIX…

Baszta Żuraw w Toruniu

Niektóre elementy toruńskiej, wiślanej panoramy wydają się być mało widoczne, a stają się wyraźne dopiero wtedy, kiedy zobaczymy je z bliska. Tak właśnie jest z niedużą, choć wysoką Basztą Żuraw, znajdującą się w ciągu murów obronnych nad Wisłą. To stary element fortyfikacyjny, bo pochodzący z końca XIII wieku. Swoją nazwę zawdzięcza dodatkowej funkcji, jaką nadano…

Toruń na starych pocztówkach – 22

W kolejnym odcinku cyklu „Toruń na starych pocztówkach” zaprezentuję widokówkę wieloobrazkową, należącą do dużo rzadszej grupy pocztówek z początku XX wieku. Obrazek górny pojawił się już kiedyś na moim blogu, choć z nieco innej perspektywy; panorama Torunia od strony Wisły była popularnym pejzażem przedstawianym na ówczesnych pocztówkach – tu widzimy przystań statków, zapewne wycieczkowych, na…

Mury obronne w Warszawie

Na stotom.pl pojawiły się już galerie barbakanu, Baszty Prochowej oraz Baszty Rycerskiej jako ważnych elementów miejskich obwarowań Warszawy. Warto także zwrócić uwagę na same mury obronne, których fragmenty zachowały się na odcinku od Placu Zamkowego, przez ulicę Podwale, barbakan aż do skarpy wiślanej. Mury warszawskie zaczęto budować pod koniec XIII wieku. W następnych stuleciach były przebudowywane…

Mury obronne w Trzebiatowie

Wizyta w Trzebiatowie w maju 2014 roku zaowocowała dużą ilością galerii zabytków – Trzebiatów jest w nie bogaty. Prezentowałem jakiś czas temu m.in. Basztę Kaszaną (Prochową), stanowiącą część miejskich obwarowań. Warto przyjrzeć się także samym murom obronnym, które powstały głównie w XIV wieku (a częściowo i w XV stuleciu) i zachowały się w dobrym stanie,…

Mury obronne w Grudziądzu

Wielokrotnie już dodawałem galerie kilkusetletnich baszt i bram miejskich, ale warto zwrócić także uwagę na same mury obronne pomiędzy tymi obiektami. Jako pierwsze pojawią się na stotom.pl XIV-wieczne mury obronne w Grudziądzu. W wyniku zawirowań historii, zwłaszcza w XIX wieku (decyzje o rozebraniu średniowiecznych obwarowań) i w czasie drugiej wojny światowej (zniszczenia w 1945 roku) do naszych…

Baszta Rycerska w Warszawie

Jednym z najstarszych warszawskich zabytków jest, wchodząca w skład miejskich obwarowań, Baszta Rycerska, zwana też Domem Rycerskim. Została zbudowana przed 1339 rokiem, początkowo jako czterokondygnacyjna (ostatnią kondygnację dodano po 1379 roku). W 1614 roku zmieniła zupełnie swój charakter i wygląd, gdyż została przebudowana na kamienicę. Baszta jest w większości oryginalna – w latach 1958-1963 została przez…