Dworzec kolejowy w Tamie Brodzkiej

Tama Brodzka (gm. Brodnica, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie) to niewielka osada położona wśród lasów, tuż przy drodze krajowej łączącej Toruń z Olsztynem. Jeszcze do niedawna stanowiła ważny węzeł kolejowy, łącząc linie: 208 Działdowo – Chojnice oraz 251 do Iławy Głównej, po których jeździły pociągi towarowe i osobowe, a wśród tych drugich nawet pospieszne. Niestety, te…

Dworzec kolejowy w Szramowie

Powracamy do tematów kolejowych, na zlikwidowaną 17 lat temu linię nr 251 łączącą Tamę Brodzką z Iławą Główną; w 9 kilometrze tejże linii znajduje się dawna stacja z dworcem kolejowym Szramowo (gm. Zbiczno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie). Typowy obiekt z czasów pruskich kolei przełomu XIX i XX stulecia zbudowano w 1902 roku, a służył swoim…

Dworzec kolejowy w Kałudze

Wszyscy, którzy lubią zabytki kolejowe, ciszę i zapach lasu, powinni koniecznie odwiedzić osadę Kaługa (gm. Zbiczno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie), gdzie – właściwie na samej granicy województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazusrkiego – znajduje się dworzec kolejowy. Zbudowano go w 1902 roku, kiedy to oddano (w dwóch etapach) do użytku linię kolejową łączącą stacje: Tama Brodzka i…

Kolejowy Dworzec Główny w Iławie

Większość dworców kolejowych, które goszczą na stotom.pl, także tych znajdujących się przy czynnych liniach kolejowych, jest w złym lub bardzo złym stanie, niezależnie od tego, czy są zamieszkałe, czy też zupełnie opuszczone. Jednym z najciekawszych wyjątków jest z pewnością kolejowy Dworzec Główny w Iławie, nadal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Wzniesiony 1905 roku  – nieco później…

Dworzec kolejowy w Bratianie

Powracamy na chwilę do tematów kolejowych, do województwa warminsko-mazurskiego, do wsi Bratian, gdzie od 1902 (kiedy to oddano do użytku linię kolejową Tama Brodzka – Szramowo – Iława Główna) stoi dworzec kolejowy. To typowy budynek w tamtego okresu, jednakże – dzięki zaadaptowaniu na cele mieszkalne – nie popadł w ruinę. A jako dworzec kolejowy nie…