Cmentarz wojenny 1914-1920 w Działdowie

W północnej części Działdowa, przy ulicy Grunwaldzkiej, znajduje się cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej (poległych pod: Ciborzem, Działdowem, Grądkami, Iłowem, Kisinami, Koszelewami, Łęckiem Wielkim i Mały, Narzymiem, Niestojem, Płośnicą i Rudolfowem) oraz żołnierzy poległych w 1920 roku. Niestety, jest on mocno zaniedbany, a czas nieco zatarł ślady: na terenie nekropolii…

Zamek w Działdowie

Dzisiejszą galerią przeniesiemy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do Działdowa, gdzie zachował się zamek z XIV wieku. Wzniesiony przez Krzyżaków, w ciągu swej bogatej historii przechodził z rąk do rąk; w II poł. XVI stulecia został przebudowany w formach renesansowych. Podobnie, jak wiele innych zamków, w XIX wieku uległ częściowej rozbiórce, a kolejne straty obiekt poniósł w czasie…

Ratusz w Działdowie

Dziś na blogu prezentuję zabytek w dużo lepszym stanie niż młyn Bierzgieł – to barokowy ratusz w Działdowie. Został wzniesiony w 1796 roku, w miejscu wcześniejszego z XIV wieku. W 1922 roku został odbudowany po uszkodzeniach, jakich doznał w wyniku działań I wojny światowej. Z pierwszego ratusza zachowały się gotyckie piwnice, zwykle niedostępne. Zabytek, wpisany…

Kościół pw. św. Wojciecha w Działdowie

Zapraszam dziś do galerii kolejnego na blogu kościoła w Działdowie – tym razem pw. św. Wojciecha. Stojący nieco dalej od centrum miasta, wzniesiony został w 1896 roku, w miejsce mniejszego i skromniejszego, ponad 30-letniego kościoła. Obecny został częściowo zniszczony w 1920, podczas najazdu bolszewickiego, ale odbudowany, niemal nie uszkodzony w czasie II WŚ, dotrwał w…

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

Dzisiejszą galerią powracam do tematyki sakralnej, dodając galerię kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Działdowie. Pierwsze wzmianki o świątyni w tym miejscu pochodzą z XIV w., natomiast obecny kościół wzniesiono w latach 1796-1797, choć obecny jego kształt jest wynikiem odbudowy po wielkich zniszczeniach w czasie I wojny światowej. Co ciekawe, aż do 1987 roku zabytek…

Kolejowa wieża ciśnień w Działdowie

Miejska wieża ciśnień to nie jedyny tego typu obiekt w Działdowie. Ten ważny węzeł kolejowy posiada od ok. 1900 roku także wieżę ciśnień, zbudowaną w obrębie stacji i służącą niegdyś kolei. Obiekt jest bardzo ciekawy architektonicznie i w dość dobrym stanie; wieżę można łatwo zobaczyć, pokonując DK 544 – ulice: Lidzbarską – Karola Małłka. Miejmy…

Miejska wieża ciśnień w Działdowie

Dziś zajrzymy do miasta, w którym jeszcze nie byliśmy – do Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim. W centrum miasta, na sztucznie usypanym wzgórzu, stoi – obchodząca w tym roku swoje setne urodziny – wieża ciśnień, stanowiąca do 1993 niezbędne ogniwo w zaopatrzeniu Działdowa w wodę. Wyłączona z eksploatacji, znajduje się dziś w rękach prywatnej firmy, która…