Mury miejskie w Bydgoszczy

Choć położone w samym centrum Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), mury miejskie są chyba stosunkowo mało znanym i nieco zapomnianym zabytkiem Bydgoszczy. Do naszych czasów zachowały się zaledwie 3 ich fragmenty, liczące 26, 33 i 42 metry. Ich budowę rozpoczęto w XV wieku, modernizując i rozbudowując w następnych stuleciach, choć pierwsze umocnienia powstały już w XI wieku dla celów…

Kamienica przy Placu Wolności 3 w Bydgoszczy

Pisałem już kiedyś, że prawdziwym skarbem Bydgoszczy są zabytki przemysłowe oraz liczne, niezwykłe kamienice i wille wzniesione na przełomie XIX i XX wieku, przede wszystkim w rejonie dzisiejszych ulic: Gdańskiej i Dworcowej. Kolejną prezentowaną na stotom.pl kamienicą, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę jest ta, która znajduje się przy Placu Wolności 3. Wzniesiona w 1905…

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jakiś czas temu zaprezentowałem galerię zdjęć bydgoskiego Sądu Okręgowego, wzniesionego na początku XX wieku. Tuż obok niego znajduje się starszy, bo pochodzący z lat 1870-1871, gmach Sądu Rejonowego. Od początku budynek służy wymiarowi sprawiedliwości, mieszcząc najpierw Sąd Krajowy, następnie Powiatowy, a obecnie Rejonowy. Zabytek, wpisany do rejestru dopiero w 2004 roku jest dziś w bardzo…

Kamienica przy ulicy Gdańskiej 63 w Bydgoszczy

Nie od dziś wiadomo, że ulica Gdańska w Bydgoszczy, zwłaszcza w swoim południowym biegu, jest jedną z najciekawszych i najładniejszych w całym mieście, głównie za sprawą licznych kamienic i willi. Pod numerem 63 znajdziemy jedną z najpiękniejszych bydgoskich kamienic – wzniesioną w latach 1895-1897 przez miejscowego budowniczego Józefa Święcickiego. Postanowił on wznieść obiekt na własne…

Dworzec kolejowy Brdyujście w Bydgoszczy

Najstarszym odcinkiem linii kolejowej 209 Brodnica – Bydgoszcz Wschód jest jej część łącząca stacje Bydgoszcz Wschód i Bydgoszcz Fordon, pochodząca z 1885 roku. Co ciekawe, tylko ten fragment został zelektryfikowany, co miało miejsce w 1984 roku. Pomiędzy obiema bydgoskimi stacjami znajdują się 2 przystanki, a wśród nich Bydgoszcz Brdyujście z dworcem kolejowym. To ciekawy obiekt,…

Willa Wilhelma Blumwe w Bydgoszczy

Z Iławy przenosimy się do Bydgoszczy, na jedną z najciekawszych i najbardziej reprezentacyjnych ulica miasta – ulicę Gdańską, gdzie – pod numerem 50 – znajduje się Willa Wilhelma Blumwe. Wzniesiona została w latach 1900-1904 przez przedsiębiorcę Wilhelma Blumwe, a według projektu architekta z Berlina – Hildebrandta. 3-kondygnacyjny obiekt, zbudowany w stylu neorenesansu włoskiego służył rodzinie…

Kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy

Bohater dzisiejszej galerii – kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie – to zabytek, można rzec, nieco dziwny; swój wygląd neobarokowej świątyni zawdzięcza bowiem rozbudowie z lat… 1927-1929. Ale powstał w 1 połowie XVII wieku, choć jego historia – jeszcze jako drewnianego kościółka – sięga XIV/XV stulecia. Wspomniana rozbudowa murowanej świątyni związana była z rozwojem miejscowej…

Most fordoński w Bydgoszczy

Most fordoński w Bydgoszczy to z pewnością jeden z ciekawszych zabytków techniki tego miasta. To obiekt kolejowo-drogowy, którym przebiega DK80 i linia kolejowa 209. Oddany do użytku został w 1893 roku, a uroczystego otwarcia dokonał sam cesarz Wilhelm II. Nad Wisłą umieszczono 18 przęseł, a most uzyskał długość 1,325 km. Obiekt był najdłuższym mostem w…

Sala gimnastyczna dawnego zakładu dla ociemniałych w Bydgoszczy

I kolejny dość tajemniczy zabytek. Po wyglądzie, architekturze spodziewałem się kaplicy, ale okazało się – dzięki pomocy facebookowego portalu Stara Bydgoszcz – że to sala gimnastyczna, od początku należąca do pobliskiego dawnego zakładu dla ociemniałych, który prezentowałem na stotom.pl kilka miesięcy temu. Sala znajduje się kilkadziesiąt metrów od dawnego zakładu, na rogu ulic: Krasińskiego i…

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Przeniesiemy się dziś ponownie do województwa kujawsko-pomorskiego, do Bydgoszczy, by dodać kilka zdjęć zabytkowego gmachu Sądu Okręgowego. Zbudowany w latach 1903-1906 od początku służył kolejnym sądom: najpierw Pruskiemu Królewskiemu Sądowi Rejonowemu i Okręgowemu (Land- und Amtsgericht), w latach 1920-1939 Sądowi Grodzkiemu, a po II wojnie światowej Sądowi Wojewódzkiemu; obecnie mieści się tu Sąd Okręgowy. Obiekt…