Zespół folwarczny ze spichlerzem w Wopławkach

Powracam dziś do Wopławek pod Kętrzynem – kilka tygodni temu zaprezentowałem tamtejszy pałac i bramę prowadzącą do niego przez park. Całość zabytkowego kompleksu, w dużej mierze zaniedbanego i chylącego się ku ruinie określiłem mianem zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego. Dziś przyszedł czas na wpis o części folwarcznej, na pewno co najmniej tak ciekawej, a przede wszystkim – lepiej widocznej.…