Kamienica przy ulicy Gdańskiej 60 w Bydgoszczy

Powracam dziś do Bydgoszczy, na ulicę Gdańską, którą odkrywam krok po kroku, wizyta po wizycie, kamienica po kamienicy. Bo właśnie ta grupa zabytków jest nie tylko bardzo liczna, ale i stanowi o pięknie i wartości miasta. W tym kontekście wyjątkowe znaczenie ma właśnie ulica Gdańska, przy której znajduje się całe mnóstwo znakomitych dzieł architektury mieszczańskiej.…