Willa Szomka w Sanoku

Spacerując po Sanoku można trafić nie tylko na ciekawe zabytki związane ze sprawnym funkcjonowaniem miasta (mam tu na myśli różnego rodzaju budynki mieszczące władze samorządowe, szkoły, związane z transportem), miejsca kultu, związane z wojskiem, ale także liczne obiekty mieszkalne, które niekoniecznie pełnią dziś swoją pierwotną funkcję. Należy do nich willa Wilhelma Szomka – sanockiego architekta…