Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Tarnawie Górnej

Powracam dziś do tematyki cerkwi województwa podkarpackiego. Prezentowany obiekt należy niestety do zabytków mniej znanych, a na pewno zapomnianych. To cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Tarnawie Górnej, niedaleko Zagórza. Zbudowano ją w 1817 roku, choć pierwsze cerkwie we wsi były drewniane i pochodziły kolejno z 1537 i 1734 roku. W 1947 roku…