Mizar w Kruszynianach

Kilkakrotnie odwiedziliśmy już niezwykły Szlak Tatarski, oglądając meczety w Bohonikach i Kruszynianach. Poza nimi bardzo ważnym punktem szlaku jest mizar, czyli muzułmański cmentarz w Kruszynianach (gm. Krynki, pow. sokólski, woj. podlaskie). Założony został już w 2 połowie XVII wieku. Najstarszy nagrobek z czytelną inskrypcją pochodzi z 1699 roku. Na cmentarzu znajdziemy zarówno stare nagrobki kamienne,…