Wiadukt kolejowy w Kiepojciach

Kilka tygodni temu dodałem galerię niezwykłego zabytku, jakim są mosty kolejowe w Stańczykach. Powstały w ciągu linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy. Nie jest to jedyny obiekt inżynieryjny na nieistniejącej już od 1944 roku trasie kolejowej; inny, nieco mniejszy znajduje się we wsi Kiepojcie (gm. Dubeninki, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie). To wiadukt nad polną drogą zbudowany…