Kościół pw. Ducha Świętego w Sandomierzu

Po raz dziesiąty zaglądamy do pięknego Sandomierza, tym razem spacerując ulicą Opatowską. Znajduje się tam, ukryty nieco wśród zwartej zabudowy kościół pw. Ducha Świętego. Jego powstanie to koniec XIII wieku, choć kilka razy w następnych stuleciach był odbudowywany, zwłaszcza w 2 połowie XIV wieku (po zniszczeniach najazdu litewskiego) oraz w latach: 1525, 1612, 1633, 1647,…