Schron artyleryjski A-21 C-87 w Toruniu

Z Bydgoszczy przenosimy się do Torunia, ponownie poszukując zabytków związanych z zespołem XIX-wiecznej twierdzy. Tym razem trafiamy na lewobrzeżną część miasta, między ulice: Andersa, Łódzką i Okólną. Znajduje się tam schron artyleryjski A-21 C-87. Zbudowany w 1889 roku, modernizowany około 1905 roku jest dziś w dość dobrym stanie. Sytuacji tej sprzyja, z pewnością, fakt zamurowania…