Dworzec kolejowy w Różannie

Dzisiejszą, kolejną kolejową galerią kończymy wędrówkę szlakiem dworców kolejowych linii nr 239 łączącej Mogilno z Orchowem; pozostała nam do zaprezentowania dawna stacja z dworcem kolejowym w Różannie (gm. Orchowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie). Budynek, wraz z towarzyszącym obiektem gospodarczym i mieszczącym niegdyś szalet powstał najprawdopodobniej w w 1921 roku, kiedy to oddano do użytku ostatni…