Kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy

Bohater dzisiejszej galerii – kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie – to zabytek, można rzec, nieco dziwny; swój wygląd neobarokowej świątyni zawdzięcza bowiem rozbudowie z lat… 1927-1929. Ale powstał w 1 połowie XVII wieku, choć jego historia – jeszcze jako drewnianego kościółka – sięga XIV/XV stulecia. Wspomniana rozbudowa murowanej świątyni związana była z rozwojem miejscowej…