Dworzec kolejowy w Pławtach Wielkich

Pozostajemy w tematyce kolejowej, ale przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, a dokładnie niemal na samą jego granicę z województwem pomorskim, na rozebraną linię kolejową 232 Jabłonowo Pomorskie – Prabuty; tam, w kilometrze 35,794 znajduje się przystanek z dworcem kolejowym Pławty Wielkie (gm. Kisielice, pow. iławski). Budynek, wraz z obiektami towarzyszącymi powstał w 1899 roku, kiedy…