Furta Ucho Igielne w Sandomierzu

Ucho Igielne, zwane inaczej Furtą Dominikańską to jeden z zachowanych do naszych czasów elementów dawnych miejskich obwarowań Sandomierza (gm. Sandomierz, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie). To, zarazem, jedyna zachowana do dziś – z dwóch niegdyś istniejących – furta w murach miejskich. Powstała w XIV wieku i służyła do komunikacji zakonnikom dwóch klasztorów, położonych wewnątrz miasta i…