Molenna w Wojnowie

Wojnowo, choć jest niewielką wsią, bogate jest jednak bardzo w zabytki, związane przede wszystkim ze staroobrzędowcami. Choć dziś osób tego wyznania jest dużo mniej, niż w dawnych czasach, posiadają nadal i użytkują swój dom modlitwy, czyli molennę. Jej wygląd może nieco zmylić – przypomina bowiem bardziej ceglane kościoły ewangelickie przełomu XIX i XX wieku niż…