Dawny areszt wojskowy w Toruniu

Wspominałem już wielokrotnie, że – w związku z faktem, iż Toruń stanowił istotną, XIX-wieczną twierdzę – pozostało w mieście do naszych czasów bardzo dużo obiektów i budynków związanych z Twierdzą Toruń. Nie są to tylko forty czy schrony, ale także szereg budynków wspomagających twierdzę. Wiele z nich zbudowano w obrębie Starego i Nowego Miasta, m.in.…