Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku

Wśród gdańskich zabytków najchętniej fotografowanych i najczęściej spotykanych na pocztówkach – już od wielu lat – jest Ratusz Głównego Miasta, charakterystyczny punkt ulicy Długiej. Obiekt ten powstawał etapami już od początku XIV wieku. W ciągu następnych lat, głównie w wyniku rozwoju miasta i dostosowywania do niego struktury władz lokalnych ratusz był kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany,…