Toruń w książce [16]

W oczekiwaniu na kolejną książkę Katarzyny Kluczwajd pt. Toruń, którego nie ma (książka ma się wkrótce ukazać, nakładem Wydawnictwa Księży Młyn), przypomnę dziś wydawnictwo z 1987 roku, stanowiące element serii Zabytki Polski Północnej. To książka Zygmunta Kruszelnickiego pt. Toruń nie istniejący, będąca pierwszą publikacją traktującą o Toruniu, którego już nie ma, który zniknął z map, z oczu, w wyniku…