Dworzec kolejowy w Złejwsi Wielkiej

Pozostajemy w okolicach Torunia, wędrując śladami, nieistniejącej od 1966 roku, linii kolejowej łączącej Gród Kopernika z Czarnowem. W kilometrze 22 został usytuowany przystanek Zławieś z dworcem kolejowym zachowanym do dziś. Poza obiektami w Toruniu oraz Czarnowie wszystkie dworce na linii budowane były według podobnego lub nawet identycznego projektu, choć obecny stan zachowania, a w niektórych…