Pomniki i tablice pamiątkowe Torunia – cz. 21

Kolejny prezentowany pomnik znajduje się przy ulicy Kościuszki, na południowej ścianie Młyna Rychtera i tym razem świadczy o tragicznej karcie w historii miasta… To pomnik martyrologii toruńskich młynarzy, składający się z 2 tablic: okrągłej, odsłoniętej w 1967 roku oraz – poniżej – prostokątnej, odsłoniętej w 1986 roku. Górna tablica została wykonana przez Pracownię Sztuk Plastycznych…