Pocztówki z PRL – 61

TOWARZYSTWO NAUKOWE w TORUNIU – (1876 r.), ulica Wysoka 16 – Stare Miasto. Pokój Pamiątek Historycznych, podręczny księgozbiór, gmach Towarzystwa Naukowego, Sala Kolumnowa, fot. J. Gardzielewska i J. Korpal, T. Sobecki, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986