Dawny klasztor staroobrzędowców w Wojnowie

Wieś Wojnowo (gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie) to miejsce wyjątkowe na mapie Polski – przede wszystkim ze względu na fakt, iż do dziś żyją tam zgodnie katolicy, ewangelicy, prawosławni i starowiercy. Po tych ostatnich, dziś już nielicznych, zachowała się niezwykła pamiątka w postaci dawnego klasztoru – powstałego w 1847 roku najpierw jako męski, funkcjonującego do…