Pocztówki z PRL – 60

Pomnik Kopernika w Toruniu na tle Collegium Maius Uniwersytetu im. M. Kopernika, Fot. T. Przypkowski, Wyd. Artystyczno-Graficzne RSW „PRASA”, ????