Spichlerz Deo w Gdańsku

W 1914 roku na gdańskiej Wyspie Spichrzów znajdowały się 294 budynki, wśród nich 121 magazynowych. 1945 rok przyniósł zagładę niemal ich wszystkich – ocalały 3, wśród nich spichlerz Deo, znany także jako Deo Gloria od nazwy zespołu 3 spichlerzy Soli Deo Gloria. Ich historia sięga co najmniej XV wieku, a nazwa pojawiła się pierwszy raz…