Pocztówki z PRL – 59

TORUŃ – Gotycki kościół św. Jakuba na Nowym Mieście zbudowany: prezbiterium i nawa główna w latach 1309-1340, wieża w 1350 r., kaplice boczne w 2 poł. XIV w., kruchta, kaplica przy elewacji zachodniej oraz dachy i hełm wieży w XV w. Wnętrze kościoła – widok w kierunku prezbiterium. Gotycka nawa boczna, w głębi krucyfiks z…