Wielka Zbrojownia w Gdańsku

Za najwspanialsze dzieło architektury manierystycznej w Gdańsku uznawana jest Wielka Zbrojownia, zwana też Arsenałem. To okazały, bogato zdobiony budynek wzniesiony w latach 1600-1605 według projektu Antoniego van Obberghena (lub Hansa Vredemana de Vries) z przeznaczeniem na skład broni i amunicji. Tak też była użytkowana do 1793 roku, a później przez długi czas znajdowała się pod…