Apteka Radziecka w Toruniu

Na początku bieżącego roku zaprezentowałem kamienicę, która do 2011 roku pełniła funkcję Apteki Królewskiej – wówczas najstarszej apteki w Toruniu. Po jej likwidacji najstarszą jest obecnie Apteka Radziecka, na rogu ulic Szerokiej i Łaziennej. Założona została w 1623 roku z inicjatywy Rady Miejskiej (stąd jej nazwa) w budynku z XV/XVI wieku, zastąpionym przez obecną kamienicę…