Dawny Urząd Gminy Mokre w Toruniu

W 1906 roku Mokre, będące dotąd (od końca XVIII wieku) samodzielną wsią, włączono do Torunia. Choć pozwoliło to – już nowej dzielnicy – na rozwój, zwłaszcza przemysłowy, trzeba nadmienić, iż Mokre posiadało, w chwili włączenia do Torunia, własną gazownię i wodociągi; posiadało także – co oczywiste – odpowiedni Urząd Gminy Mokre. Nie był to jednak…