Synagoga Wysoka w Krakowie

Po kilku tygodniach powracamy po raz kolejny – i, oczywiście, nie ostatni – do Krakowa, tym razem do Kazimierza, by dodać galerię kolejnej bożnicy – Synagogi Wysokiej. To trzecia, z kolei, najstarsza synagoga w Kazimierzu, wzniesiona w latach 1556-1563. Co ciekawe, salę modlitw umieszczono na piętrze, ze względów bezpieczeństwa (bliskość bramy miasta żydowskiego i domów…