Brama Floriańska w Krakowie

XIX wiek to dla dawnych obwarowań wielu miast trudny okres – pod hasłami rozwoju zamierzano (i bardzo często tak czyniono) rozbierać kilkusetletnie mury, baszty i bramy. Podobnie było w Krakowie, jednak udało się, na szczęście ocalić część obwarowań, w tym bardzo znaną i przepiękną Bramę Floriańską. Wzniesiono ją z wapienia w XIII wieku, nadbudowano z cegły…