Kamienica przy placu Wolności 1 w Bydgoszczy

Niewątpliwie, kamienice – obok zabytków techniki – są największym skarbem Bydgoszczy. Wiele z nich zlokalizowanych jest wzdłuż (choć oczywiście nie tylko) ulicy Gdańskiej i jej odnóg. Jedną z najpiękniejszych przedstawicielek tego rodzaju zabytków jest kamienica przy placu Wolności 1. Wzniesiona została w latach 1896-1898 według projektu bydgoskiego budowniczego Józefa Święcickiego, w stylu eklektyzmu i neobaroku. Oprócz…