Toruń na starych pocztówkach – 21

Dziś zapraszam na podróż w czasie – do początku XX wieku: prawdopodobnie z tego czasu pochodzi dzisiejsza pocztówka, przedstawiająca fragment ruin zamku krzyżackiego z gdaniskiem. Wydana przez J. Themal, Posen, z pierwotnym podpisem w języku niemieckim (THORN Der Dansker) i pieczątką w języku polskim (TORUŃ, Dansker). Gdanisko, pełniące pierwotnie funkcję latryny jest jednym z ciekawszych zachowanych…