Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Prezentowany kilkanaście tygodni temu kościół pw. św. Witalisa we Włocławku jest od połowy XIX wieku integralną częścią włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. To zabytkowy (wpisany do rejestru w 2009 roku; kościół – w 1962) zespół obiektów pochodzących z różnych lat; najstarsza jest obecna biblioteka, wzniesiona w 1843 roku, różniąca się architektonicznie od kolejnych zabudowań: mieszkań dla…