Dawna siedziba Urzędu Królewskiej Fortyfikacji w Toruniu

Wśród wszystkich, dotychczas prezentowanych na blogu, toruńskich zabytków bardzo licznie są reprezentowane te związane z Twierdzą Toruń – zarówno forty, schrony, jak i budynki zaplecza oraz administracyjno-wojskowe. Do tej ostatniej grupy należy dawna siedziba Urzędu Królewskiej Fortyfikacji – neoklasycystyczny gmach służący długi czas toruńskiej twierdzy (do 1920 roku), a następnie m.in. wojewodzie pomorskiemu, sztabowi 4.…