Dawna Szkoła Przemysłowa w Toruniu

Dziś, ponieważ jest poniedziałek, przenosimy się do Torunia, ale pozostaniemy w tematyce gmachów szkolnych. Na przełomie XIX i XX stulecia zagospodarowywano w mieście tereny po rozbieranych średniowiecznych obwarowaniach i wówczas wzniesiono m.in. (w latach 1905-1907) przepiękny, neogotycki budynek Szkoły Przemysłowej, zaprojektowany przez G. Colleya, z wieloma przepięknymi detalami i rozwiązaniami architektonicznymi (np. ryzality ze schodkowymi szczytami,…