Diabelski Młyn w Koronowie

Na zachodnim krańcu Koronowa, przy ulicy Nakielskiej, znajduje się XIX-wieczny, szachulcowy tzw. Diabelski Młyn. To zabytkowy (wpisany do rejestru w 1957 roku) młyn wodny, przy którym zachowało się żeliwno-drewniane nasiębierne koło młyńskie o średnicy 9 m, a wewnątrz prawdopodobnie młyńskie urządzenia i prasa do wyciskania oleju. Obiekt jest w dobrym stanie i znajduje się dziś…