Dawny kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła w Helu

Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów, a zarazem jednym z najstarszych zabytków Helu jest dawny kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła. Wzniesiony w XIV wieku, rozbudowany w następnym, niemal od samego początku służył ewangelikom. W ciągu wieków zmieniła się nieco jego bryła – z trójnawowego na jednonawowy (od XVII w.). Trudne dla kościoła lata przyszły…