Pomniki i tablice pamiątkowe Torunia – cz. 16

Pomnik Artylerii Polskiej to jeden z największych i chyba najbardziej charakterystycznych pomników Torunia. Określany jest także jako zespół pomnikowy, gdyż można w nim wyróżnić 3 elementy: sam pomnik złożony z bloków granitowych, na którym znajduje się rzeźba z brązu, przedstawiająca głowy 4 żołnierzy; drugi element to znicz wraz z płytami z napisem: „WIECZNA CZEŚĆ I…