Kamienica Schliffenów w Kołobrzegu

Dzisiejszą galerią wracamy ponownie do Kołobrzegu. Choć miasto to zostało bardzo poważnie zniszczone w walkach 1945 roku, posiada jednak dość dużo ciekawych i wartościowych zabytków. Jednym z najstarszych jest tzw. kamienica Schliffenów, znajdująca się przy ulicy Emilii Gierczak. Została wzniesiona w XV wieku w stylu gotyckim, choć w stuleciach późniejszych (XVI, XIX i XX) ulegała…