Sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie

Przy Alei Solidarności na warszawskiej Pradze znajduje się jeden z najciekawszych zabytków Warszawy – sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, czyli cerkiew, będąca główną świątynią Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wzniesiona została w latach 1867-1869 na planie krzyża greckiego, jest orientowana, z głównym wejściem od zachodu. Po remontach przeprowadzonych przed II wojną światową, w latach…