Pocztówki z PRL – 46

TORUŃ – Gotycka wieża ratuszowa z ok. 1260 r. Ratusz Staromiejski z XIII-XIV w. przebudowany w 1603 r. i odbudowany w latach 1722-1737. Sala gotycka. Wielka Sala Mieszczańska, wg fotografii barwnej K. Jabłońskiego, J. Wendołowskiego, Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1972